Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]

Η πρόσθια προσπέλαση (ASIS) χρησιμοποιείται στη χειρουργική της αρθροπλαστικής του ισχίου ως μία εναλλακτική τεχνική στην παραδοσιακή οπισθοπλάγια προσπέλαση. Παρ’ όλο που η πρόσθια προσπέλαση έχει περιγραφεί από πολύ παλιά, η τεχνολογική εξέλιξη και ο σχεδιασμός νέων εργαλείων επιτρέπουν στο χειρουργό σήμερα την πραγματοποίηση επέμβασης αντικατάστασης της άρθρωσης του ισχίου μέσω μίας τομής 6-8 εκ στην πρόσθια επιφάνεια του ισχίου. Xωρις τραπέζι έλξεως οπως χρησιμοποιείται στην μέθοδο AMIS

Μέσω της τομής αυτής ο χειρουργός προσεγγίζει την κατεστραμμένη άρθρωση ατραυματικά, χωρίς να κόβει ή να αποκολλάει μυϊκές ομάδες και τένοντες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα λιγότερη απώλεια αίματος, ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος, μικρή διάρκεια νοσηλείας, ταχύτερη αποκατάσταση, άμεση κινητοποίηση του ασθενή με συνέπεια τον μειωμένο κίνδυνο θρομβοεμβολικών επεισοδίων.

Επιπλέον, λόγω του ότι η επέμβαση πραγματοποιείται με τον ασθενή σε ύπτια θέση, είναι δυνατή η διεγχειρητική χρησιμοποίηση ακτινογραφιών για τον έλεγχο της σωστής τοποθέτησης των προθέσεων, καθώς και ο άμεσος έλεγχος του μήκους των κάτω άκρων με σκοπό την αποφυγή μετεγχειρητικής ανισοσκελίας.

Μετεγχειρητικά η βάδιση πραγματοποιείται με τη βοήθεια περιπατητούρας («π») ή πατερίτσα μέχρις ο ασθενής να νιώσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του ότι μπορεί να βαδίσει ανεξάρτητα, σε διάστημα 1-2 εβδομάδων.

 
Banner
Banner
Banner
Positive SSL