Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]

Η Μικροχειρουργική ονομάζεται η εγχειρητική τεχνική η οποία, μέσω της χρήσης ειδικού χειρουργικού μικροσκοπίου, μικροεργαλείων και μικροραμάτων, επιτρέπει την επιτυχή επέμβαση επί ιστών μικρού μεγέθους. 

Καθίσταται, λοιπόν, απόλυτα σαφές το γεγονός ότι με τη βοήθεια της Μικροχειρουργικής, οι ιστοί που δεν ήταν ευκρινώς ορατοί με γυμνό οφθαλμό κατά τη διάρκεια των διαφόρων επεμβάσεων, πλέον παρατηρούνται με μεγαλύτερη ευκολία: ο χειρουργός δύναται να εφαρμόσει ειδικές λεπτές κινήσεις επί των ιστών, προκειμένου να τους προστατεύσει από τραυματισμούς. Το αποτέλεσμα είναι η δυνατότητα επιτέλεσης δύσκολων εγχειρήσεων, με μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας και ακρίβειας.

Η Μικροχειρουργική άκρας χειρος εφαρμόζεται συνήθως για τη διάσωση – αποκατάσταση του χεριού ή των δακτύλων μετά από ακρωτηριασμό ή βαρύ τραύμα που προκάλεσε σύνθλιψη οστών, μυών και τενόντων.  Επίσης, για παθολογικές καταστάσεις όπως η συγγενής απλασία του αντίχειρος όπου διενεργείται η αντιχειροποίηση του δείκτη δηλαδή η πλήρης ανακατασκευή του, ώστε να πάρει τη θέση και τη μορφή του αντίχειρα.

Για την αποκατάσταση ενός ακρωτηριασμένου χεριού ή δακτύλου, απαιτείται η άμεση επανασύνδεση του κομμένου άκρου, πιθανόν και χρήση πρόσθετου μοσχεύματος για την κάλυψη του υπάρχοντος ελλείμματος.

 
Banner
Banner
Banner
Positive SSL